การเมืองเกี่ยวกับบริการด้านกีฬาและนันทนาการ

การเมืองเกี่ยวกับบริการด้านกีฬาและนันทนาการ

กีฬาและนันทนาการ ให้โอกาสสำคัญในการพัฒนาสุขภาพกาย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนของเรา ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลบางส่วนชี้ให้เห็นว่า 98% ของชาวแคนาดาเชื่อว่านันทนาการและสวนสาธารณะเป็นบริการที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดยังบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมด้านกีฬาลดลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2564

ผู้ใหญ่ในแคนาดาได้รับ F สำหรับพฤติกรรมการอยู่ประจำที่ในบัตรรายงานการมีส่วนร่วม ซึ่งบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ

และการออกกำลังกายก็ลดลงเช่นกัน มีเหตุผลหลายประการที่ว่าทำไมการมีส่วนร่วมในกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจจึงลดลง รวมถึงการขาดโอกาส ความสามารถในการจ่ายได้ และการเข้าถึง การวิจัยของเราพิจารณาว่าการตัดสินใจของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางกีฬาของคนกลุ่มต่างๆ และในพื้นที่ต่างๆ 

งานของเราเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนซึ่งมอบโอกาสในการเล่นกีฬาและนันทนาการ และระบบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละจังหวัด ดินแดน และภูมิภาคในแคนาดา อิทธิพลของนโยบายระดับภูมิภาค รัฐบาลทุกระดับลงทุนมหาศาลเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งเกี่ยวกับบริการเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่างๆ มองว่าบริการเหล่านี้และบทบาทในการให้บริการต่างกัน สิ่งนี้ทำให้กีฬาและสันทนาการกลายเป็นประเด็นทางการเมือง นโยบายด้านกีฬาของแคนาดารับทราบว่ากีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนของสังคมอย่างไร องค์กรการศึกษาและนันทนาการในเขตเทศบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบเหล่านี้

ดังนั้นรัฐบาลระดับจังหวัดและดินแดนจึงมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบกีฬาและนันทนาการ คำถามสำหรับผู้สมัคร การพิจารณานโยบายระดับภูมิภาคอย่างใกล้ชิดและผลกระทบของนโยบายนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบกีฬาและนันทนาการที่มีประสิทธิผล

ความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าพรรคการเมืองมองกีฬาและสันทนาการอย่างไร สามารถช่วยแจ้งการตัดสินใจของเราเมื่อเราไปที่การเลือกตั้ง ในที่นี้ เรามีคำถามสามข้อที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอให้ผู้สมัครระดับจังหวัดในพื้นที่ของตนเข้าใจว่านโยบายของพรรคจะส่งผลต่อภาคกีฬาและนันทนาการอย่างไร แม้ว่ารายละเอียดจะปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวัด เขตแดน หรือภูมิภาคของคุณ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

คุณเชื่อว่าพันธกิจใดควรรับผิดชอบด้านกีฬาและนันทนาการ และเพราะเหตุใด ทั่วประเทศแคนาดา ความรับผิดชอบด้านกีฬาและนันทนาการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงต่างๆ ของจังหวัด การจัดการเหล่านี้ส่งผลต่อมุมมองของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแล รวมถึงวิธีการจัดทำและดำเนินนโยบาย ตัวอย่างเช่น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

กีฬาและสันทนาการในออนแทรีโอได้ย้ายระหว่างกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและกระทรวงส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันสังกัดกระทรวงมรดก กีฬา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นต้น

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บตรง

Comments are closed.