กีฬาว่ายน้ำเบื้องต้น

กีฬาว่ายน้ำเบื้องต้น

การว่ายน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการว่ายน้ำได้นั้นเราสามารถเอาตัวรอดจากอันตราย เช่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่ะงการพลัดตกลงน้ำ การจมน้ำ หรืออุบัติเหตุทางน้ำอื่นๆ ถ้าหาดเรานั้นว่ายน้ำไม่เป็นก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่สามารถเอาตัวรอดได้จากเหตการร์ในครั้งนั้น ดังนั้นแล้วการมีพื้นฐานและทักษาว่ายน้ำเบื้อต้นอย่างน้อย

ก็ช่วยให้เรานั้นสามารถเอาตัวรอดได้จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหล่านี้และยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ด้วยและในการที่จะว่ายน้ำได้นั้นก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะเบทื้อต้นเพื่อให้เรานั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการว่ายน้ำนั้นก็สามารถทำได้ในทุกช่วงวัยแต่ละช่วงวัยอาจจะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนว่ายน้ำหรือศึกษาพื้นฐานการว่ายน้ำตั้งแต่เด็กนั้นก็จะช่วยทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้ง่ายกว่าในช่วงอายุมาก ทำให้เด็กในยุคใหม่มักถูกปลูกฝังในเรื่องของการว่ายนเอย่างจริงจัง ซึ่งการว่ายน้ำนั้นก็จะประกอบไปด้วย การหมุนแขน

เพื่อให้เรานั้นสามารถว่ายไปข้างหน้าหรือเป็นสิ่งที่ช่วยในการพยุงตัวของเราไว้ด้วยนั่นเอง การเตะขา การเตะขานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะการที่เราจะสามารถว่ายไปข้าวหน้าได้นั้นไม่เพียงแต่อาศัยการหมุนแขนหรือการว่ายด้วยแขนเท่านั้น แต่ขานั้นจะเป็นตัวช่วยในการส่งกำลังเพื่อให้ตัวเรานั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นั่นเอง การบิดหน้าหน้าเหนือน้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นการ เพราะการบิดหน้าขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นหายใจเพื่อให้เรานั้นสามารถก้มหน้าและเอาหน้าลงไปในน้ำขณะที่ว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนที่ฝึกฝ่ายน้ำนั้นจะต้องทำในเบื้องต้น

เพื่อให้สามารถต่อยอดไปยังกระบวนการการว่ายน้ำในท่าอื่นๆได้นั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความคล่อนแคล่วและชำนาญก่อนด้วยจึงจะสามารถฝึกฝนในการว่ายน้ำขั้นต่อๆไปได้และสามารถเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและปลอดภัยอีกด้วย

เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งที่จำเป็นและต้องฝึกทำในการว่ายน้ำในเบื้องต้นนั้นคืออะไร สิ่งที่สำคัญที่จำเป็นและต้องเรียนรู้อย่างจริงจังก็คือ กฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ในการว่ายน้ำหรือการใช้สระว่ายน้ำเพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย เริ่มต้นด้วยการแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำ เพราะชุดว่ายน้ำจะเป็นชุดที่ทำให้เรานั้นสามารถว่ายน้ำได้อย่างสะดวก

สวมหมวกและแว่นทุกครั้ง เพื่อป้องกันและรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ การชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสสระ ก็เป็นอีกข้อสำคัญเพื่อช่วยรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและสระว่ายน้ำด้วย ไม่ควรสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำเพราะอาจจะทำให้เศษหิน ดิน ทรายที่ติดกับรองเท้านั้นลงไปในสระได้และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่นเศษหิน ดิน ทราย บาดตามร่างกายเป็นต้น

และไม่ควรนำอาหารไม่ทานบริเวณสระว่ายน้ำด้วยเพราะอาจจะทำให้สระว่ายน้พนั้นสกปรกหรืออาหารอาจจะตกลงไปในสระทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ และนี่ก็คือการฝึกกีฬาว่ายน้ำในเบื้องต้นทั้งในเรื่องการว่ายและการปฎิบัติตนในการใช้สระว่ายน้ำด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย     ีดฟิำะ

Comments are closed.